Privacyverklaring

Dagartikel.nl is een initiatief van Promodeals BV. Promodeals BV, gevestigd aan De Weegschaal 8, 5215 MN Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
Promodeals BV
De Weegschaal 8
5215 MN Den Bosch
+31 73102102
https://www.promodeals.nl

Promodeals is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54076633.
De Functionaris Gegevensbescherming van Promodeals BV is te bereiken via het e-mailadres privacy@promodeals.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Promodeals BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam*
 • Geslacht*
 • Geboortedatum*
 • Adresgegevens*
 • IP-adres*
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

* Optioneel; deze persoonsgegevens zijn niet vereist voor het aanmaken van een account op Dagartikel.nl en worden alleen opgeslagen wanneer jij deze gegevens als gebruiker expliciet invult bij het aanmaken/wijzigen van een account.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@promodeals.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Promodeals BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Promodeals BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Promodeals BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dagartikel.nl is voor iedereen toegankelijk en het is niet noodzakelijk om een account, dan wel andere persoonsgegevens met Dagartikel.nl te delen om de website te gebruiken. Een account is optioneel voor gebruikers die gebruik wil maken van de extra functies die Dagartikel.nl beschikbaar stelt, zoals het ontvangen van een dagelijkse nieuwsbrief en een gepersonaliseerd aanbiedingen-aanbod. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:BewaartermijnReden
IP-adresTot opzegging accountEventueel blokkeren bij ongepast gebruik
Voor- en achternaam*Tot opzegging accountPersonaliseren website/nieuwsbrief
Geslacht*Tot opzegging accountPersonaliseren website/nieuwsbrief
Geboortedatum*Tot opzegging accountPersonaliseren website/nieuwsbrief
Adresgegevens*Tot opzegging accountPersonaliseren aanbiedingen aanbod
E-mailadres*Tot opzegging accountToegang tot account/versturen nieuwsbrief
Overige persoonsgegevensTot opzegging accountPersonaliseren website/nieuwsbrief
Jouw activiteit op onze websiteMaximaal 3 jaarPersonaliseren website/nieuwsbrief

* Optioneel; deze persoonsgegevens zijn niet vereist voor het aanmaken van een account op Dagartikel.nl en worden alleen opgeslagen wanneer jij deze gegevens als gebruiker expliciet invult bij het aanmaken/wijzigen van een account.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Promodeals BV verstrekt geen gegevens aan derden.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Promodeals BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Promodeals BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

FUNCTIONELE COOKIES
Promodeals maakt op deze website gebruik van de volgende functionele cookies:

NaamGeplaatst doorWaarvoor?
*_viewTypeDagartikel.nlOnthouden voorkeur weergave
memberloginDagartikel.nlOnthouden inlog status
PHPSESSIDDagartikel.nlOnthouden inlog status
cookieconsent_statusDagartikel.nlOnthouden acceptatie cookiesANALYTISCHE COOKIES
Promodeals maakt op deze website gebruik van de volgende analytische cookies:

NaamGeplaatst doorWaarvoor?
_utmaGoogle.comBijhouden statistieken Google Analyics
_utmbGoogle.comBijhouden statistieken Google Analyics
_utmcGoogle.comBijhouden statistieken Google Analyics
_utmtGoogle.comBijhouden statistieken Google Analyics
_utmzGoogle.comBijhouden statistieken Google Analyics
c_userFacebookVolgen van klikgedrag/interesses over meerdere websites
datrFacebookVolgen van klikgedrag/interesses over meerdere websites
frFacebookVolgen van klikgedrag/interesses over meerdere websites
sFacebookVolgen van klikgedrag/interesses over meerdere websites
xsFacebookVolgen van klikgedrag/interesses over meerdere websites
localeFacebookVolgen van klikgedrag/interesses over meerdere websites
DSIDDoubleclickOnthouden van getoonde advertenties
IDEDoubleclickOnthouden van getoonde advertenties en clickgedrag
BEATGoogleVolgen van surfgedrag over meerdere websites
NIDGoogleVolgen van surfgedrag over meerdere websites
GAPSGoogleVolgen van surfgedrag over meerdere websites
external_refererTwitterVolgen van surfgedrag over meerdere websites
guest_idTwitterVolgen van surfgedrag over meerdere websites
kTwitterVolgen van surfgedrag over meerdere websitesBij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een uitgebreide toelichting over cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

PERFORMANCE COOKIES
Deze website kan blijven bestaan dankzij het tonen van dagaanbiedingen en het doorverwijzen van bezoekers. Promodeals ontvangt namelijk een kleine commissie wanneer jij via deze website een aankoop doet bij een van de dagaanbieders of webwinkels uit ons overzicht. Om zo'n aankoop te kunnen registreren, wordt er gebruik gemaakt van performance cookies. Wanneer je gebruik maakt van de overzichten van Promodeals en doorklikt naar een aanbieding van een adverteerder, worden er performance cookies geplaatst door derden. Het gros van deze cookies wordt geplaatst door zogenaamde affiliate netwerken, de tussenpartijen die de registratie van uitgaande clicks en sales voor Promodeals verzorgen. Zonder deze affiliate netwerken kan Promodeals haar aanbiedingoverzichten niet exploiteren, aangezien deze partijen er voor zorgen dat Promodeals wordt betaald voor de promoties die zij uitvoert voor haar adverteerders. Promodeals werkt samen met de volgende affiliate netwerken: Awin, Tradetracker, Daisycon, Tradedoubler, Performance Horizon, Affilinet, Bol.com, Groupon, SocialDeal, Catawiki en iMailo.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@promodeals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Promodeals BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Promodeals BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Promodeals BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@promodeals.nl.

Laatste update: 22-5-2018

Top dagaanbieders